Logo Dienst Justis PO


Vergunning en screening


 

Niet iedereen kan zomaar een recherchebureau starten. Leidinggevenden en medewerkers van een recherchebureau moeten aan allerlei eisen voldoen.

 

Vergunning

Het is alleen toegestaan om een recherchebureau in stand te houden als daarvoor de benodigde vergunning is verkregen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 

Toestemming

Recherchebureaus moeten voor alle medewerkers toestemming vragen aan de korpschef. De afdeling Bijzondere wetten van de politie in een politieregio screent medewerkers op betrouwbaarheid en vakbekwaamheid.

 

Betrouwbaarheidsonderzoek

Alle medewerkers (ook degenen die geen recherchewerkzaamheden uitvoeren) die werkzaam zijn voor een particulier recherchebureau worden door de afdeling Bijzondere wetten van de politie gescreend op betrouwbaarheid. Recherchebureaus moeten voor elke medewerker apart toestemming aanvragen bij de korpschef. Voor leidinggevenden is eveneens toestemming van de minister van Veiligheid en Justitie nodig.

 

De medewerker mag:

  • de laatste 8 jaar geen gevangenisstraf opgelegd hebben gekregen, of

  • de laatste 4 jaar niet zijn veroordeeld tot het betalen van een geldboete voor het plegen van een misdrijf, of

  • op grond van andere bekende en relevante feiten niet voldoende betrouwbaar of geschikt worden geacht.

 

De korpschef kan ook negatief oordelen als er wel een proces-verbaal is opgesteld, maar dit niet tot een veroordeling heeft geleid, of als er niet aan de overige in de regelgeving gestelde voorwaarden wordt voldaan. Als het betrouwbaarheidsonderzoek van de afdeling Bijzondere wetten geen bijzonderheden oplevert en de medewerker het vereiste diploma particulier onderzoeker heeft, verleent de korpschef toestemming.

 

Meer informatie vindt u via de website van de Dienst Justis