Disclaimer

 

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Greenstone aan haar websites besteedt, is het mogelijk dat bepaalde informatie op deze site onvolledig c.q. onjuist is. Greenstone Consultancy aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid daarvoor.

Een bezoeker van de websites van Greenstone mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van Greenstone Consultancy. Hieronder wordt ook begrepen het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.

rondje klein